Thực hiện kế hoạch đào tạo, ngày 24 tháng 5 năm 2018, bộ môn Khoa học cây trồng đã tổ chức thành công lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho các bạn sinh viên K55- Nông học.

Với 37 sinh viên đủ điều kiện bảo vệ, bộ môn đã chia thành 2 tiểu ban hội đồng để đánh giá. Trong đó:

Tiểu ban 1 gồm:

1. TS. Nguyễn Hữu Hiền                   - Chủ tịch

2. ThS. Cao Thu Dung                   - Thư ký

3. ThS. Trần Ngọc Toàn                        - Ủy viên

4. TS. Phan Thị Thu Hiền                      - Ủy viên

5. ThS. Nguyễn Văn Hoàn                    - Ủy viên

Tiểu ban 2 gồm:

1. TS. Nguyễn Thị Thúy                     - Chủ tịch

2. TS. Hồ Thị Nhung                   - Thư ký

3. TS. Thái Thị Ngọc Lam          - Ủy viên

4. ThS. Nguyễn Tài Toàn                     - Ủy viên

5. ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy        - Ủy viên

Đây là cơ hội giúp sinh viên nâng cao khả năng thuyết trình đồng thời trình bày những kết quả nghiên cứu của cá nhân sau thời gian thực tập tốt nghiệp. Đánh giá chất lượng khóa luận cho thấy, với 40% sinh viên đạt mức A, nhiều công trình có giá trị khoa học cao. Các kết quả nghiên cứu đã được xử lý thống kê sinh học một cách công phu, đặc biệt công trình của bạn Trần Thị Yến đã thực hiện các thí nghiệm 2 nhân tố tương đối bài bản và có giá trị thực tiễn. Điều đó thể hiện sự trưởng thành về chuyên môn cũng như tác phong khoa học và kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm xử lý thống kê của các bạn sinh viên.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chính xác và công bằng, bộ môn đã hoàn thành công việc đánh giá, hoàn thiện bước cuối cùng để sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ:


Tin bài: Thái Ngọc Lam

Ảnh: Nguyễn Văn Phố, Võ Khánh Huyền