Chào mừng Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2018), 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2018, Bộ môn Khoa học cây trồng, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh đã tham gia tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, trong đó có đẩy mạnh hơn về hoạt động dự giờ thăm lớp.

Dự giờ là hoạt động mà các Bộ môn, Viện và Trường thường xuyên được tổ chức trong năm học. Đây là hoạt động có vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của cán bộ và sinh viên Nhà Trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng nâng cao của chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra phù hợp với nhu cầu xã hội.

          Bộ môn Khoa học cây trồng đã tổ chức các buổi dự giờ thăm lớp như:

          - Học phần Kiểm soát bệnh hại hạt giống, Lớp K56 Nông học, tiết 7, ngày 14/11, phòng A5 203, Giảng viên là TS. Hồ Thị Nhung.

          - Học phần Kỹ thuật tưới tiêu, Lớp K57 Nông học, tiết 8, ngày 14/11, phòng A5 402, Giảng viên là ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy.

          - Học phần Khoa học đất, Lớp K58 NLN-MT, tiết 8, ngày 15/11, phòng A5 403, Giảng viên là ThS. Cao Thị Thu Dung (Giảng dạy theo tiếp cận CDIO).

            - Học phần Phương pháp NCKH Nông nghiệp, Lớp K57 Nông học, tiết 7, ngày 26/11, phòng A5.403, Giảng viên là ThS. Nguyễn Tài Toàn.

Các buổi dự giờ đều có sự tham gia của hầu hết cán bộ giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng. Đánh giá chung tiết dạy đều đảm bảo tốt về nội dung, phương pháp và kế hoạch giảng dạy. Phong cách tự tin, làm chủ trong bài giảng, nội dung và hình ảnh minh họa phong phú, có nhiều liên hệ với thực tiễn địa phương. Sau mỗi tiết dự giờ Bộ môn đều có những đánh giá và góp ý để các bài giảng ngày càng hoàn thiện hơn. Trong kế hoạch năm học, Bộ môn sẽ tiếp tục có các buổi thao giảng ở các cấp Bộ môn, Cấp Viện và Cấp Trường.

Sau đây là một số hình ảnh tại các buổi dự giờ:

 Tin bài: Nguyễn Thị Thúy