Thực hiện chương trình công tác Đoàn năm học 2018-2019, ngày 5 tháng 10 năm 2018, Chi đoàn – lớp 57 Nông học đã tổ chức thành công đại hội. Đây là dịp giúp chi đoàn tổng kết hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Tại đại hội, các đoàn viên đã tích cực thảo luận các vấn đề quan trọng sau khi nghe các văn kiện và tham luận được trình bày. Trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ lớn gồm: Học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động đoàn thể.

Đại hội đã được nghe các ý kiến đóng góp của hai giáo viên chủ nhiệm lớp là ThS. Nguyễn Tài Toàn và TS. Thái Thị Ngọc Lam. Các đại biểu đánh giá cao các thành tích mà chi đoàn – lớp đã đạt được, tuy nhiên rất trăn trở đối với một số đoàn viên điểm học tập quá thấp, và gợi ý về lập kế hoạch học tập, học ngoại ngữ, tạo lập nhóm NCKH.

Nhằm động viên, khích lệ kết quả học tập của sinh viên, tại đại hội, thay mặt bộ môn Khoa học cây trồng, TS. Thái Thị Ngọc Lam đã trao thưởng cho bạn Hồ Ngọc Quỳnh đạt danh hiệu “Sinh viên giỏi”. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tạo không khí phấn đấu cho tất cả các bạn sinh viên trong phong trào học tập.

Đặc biệt, đại hội đã tiến hành bầu cử BCH và BCS nhiệm kỳ 2018-2019 gồm:

Ban chấp hành:

1. Hồ Ngọc Quỳnh

2. Quang Văn Tám

3. Lương Thị Doan

Ban cán sự:

1. Hồ Sỹ Đại

2. Cụt Văn Nhiệm

3. Lô Nguyễn Tú Bình

Một số hình ảnh tại đại hội:Bài và ảnh: Thái Thị Ngọc Lam