Thực hiện công văn số 94-TB/ĐTN về việc Duyệt kế hoạch năm học của các Đoàn Viện, Liên chi đoàn năm học 2018-2019, ngày 10/10/2018 Đoàn Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã tổ chức Duyệt hồ sơ năm học công tác Đoàn và Phong trào thanh niên tại phòng A5-203.

Đến dự với buổi duyệt, có mặt Cấp ủy Ban lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Đoàn Viện, Quản lý sinh viên, đồng chí Liên chi hội trưởng và tất cả lớp trưởng, bí thư các lớp

Thay mặt cho BCH, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà, bí thư Đoàn Viện đã giới thiệu đại biểu và trình bày về nội dung kế hoạch công tác Đoàn và Phong trào thanh niên của Viện NNTN trong năm học 2018 – 2019.

Trong nội dung Các nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí bí thư Đoàn Viện nhấn mạnh các công việc về giáo dục tư tưởng chính trị, tình nguyện, xây dựng Đảng, về học tập rèn luyện, nghiên cứu khoa học, trong đó nhấn mạnh về phong trào sáng tạo khởi nghiệp. Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm, bản kế hoạch đã đặt ra các chỉ tiêu khá sát sao. Trong đó, các chỉ tiêu về xếp loại đoàn viên bao gồm 90% đoàn viên xếp loại xuất sắc, không có đoàn viên xếp loại yếu.

Cũng trong bản báo cáo, đồng chí Bí thư Đoàn Viện đã đưa ra các giải pháp căn cơ, dựa trên tình hình thực tế của Viện cũng như bám sát các hoạt động của Đoàn Trường. Trong đó, về công tác giáo dục: Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho ĐVTNTiếp tục triển khai chương trình“Tôi yêu Tổ quốc tôi”Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục trong sinh hoạt hàng tháng về đạo đức, lối sống, xây dựng hình ảnh đẹp củaHSSV Trường Đại học Vinh. Về phong trào thanh niên và các chương trình đồng hành cùng thanh niên: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động tình nguyệnđẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm như Gis-viễn thám, Truyền thông, Văn nghệ, Xung kích...

Thay mặt cho cấp Ủy, BLĐ Viện NNTN đồng chí Đậu Khắc Tài đã cảm ơn và tin tưởng với sự quan tâm của BTV Đoàn trường, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Viện NNTN sẽ giữ vững và phát huy mạnh mẽ trong năm học này và cả các năm tiếp theo.

Với sự quan tâm đúng mức, được đầu tư xây dựng đúng hướng, công tác Đoàn và Phong trào thanh niên của Viện NNTN sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm học mới. Sau đây là một số hình ảnh:


Tin bài: Thúy Hà

Ảnh: Ban truyền thông Đoàn viện