TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Nghệ An, ngày 05 tháng 11  năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP 14/11 VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM HỌC 2018 – 2019

 

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

- Chào mừng ngày truyền thống ngành Nông nghiệp 14/11/2018

- Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

- Tìm kiếm những tài năng bổ sung cho đội văn nghệ của Viện và của Trường.

- Giao lưu, giải trí, phát triển các tài năng văn hoá văn nghệ, tạo môi trường hoạt động Đoàn Hội cho sinh viên khoa Địa lý – QLTN

2. Yêu cầu

- Các Chi đoàn tham dự nhiệt tình

- Các Chi đoàn tham dự phải tuân thủ tất cả quy định của Ban Tổ Chức

II.  Đối tượng

- Sinh viên Viện Nông nghiệp & Tài nguyên

- Bao gồm các đội thi như sau:

Đội 1: 56K – QLĐĐ

Đội 2: 56K1 – QLTNMT

Đội 3: 56K2 – QLTNMT;

Đội 4: 56B – KTNN

Đội 5: 56 NH

Đội 6: Liên minh 57 NH + 57 NTTS

Đội 7: 57K QLTNMT - QLĐĐ

Đội 8: Liên minh 58 QLTNMT - QLĐĐ + 58 NLN

Đội 9: 59K1 – NLNMT

Đội 10: 59K2 – NLNMT 

III. Thể lệ cuộc thi:

1.    Chủ đề:

-       Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình thầy cô, mái trường, bạn bè, quê hương đất nước, nông nghiệp nông thôn

2.    Tiết mục dự thi:

-       Về số lượng: Mỗi lớp đăng kí 1 tiết mục.

-       Các tiết mục tham dự bao gồm các thể loại: Đơn ca, Song ca, Tam ca, Tốp ca, Múa, Nhảy, Kịch…, trong đó các thể loại Đơn ca, Song ca cần phải có phụ họa.

-       Số lượng tham gia tối thiểu của một tiết mục là 8 người.

3.    Thời gian:

-       Đăng kí tiết mục trước 12h, ngày 10/11/2018.

-       Thời gian tổng duyệt dự kiến vào ngày 15/11/2018 Tại hội trường CS2.

4.    Tiêu chí dự thi:

-       Các tiết mục tham gia dự thi phải gửi nhạc cho BTC trước ngày 12/11/2018.

-       Các tiết mục tham dự phải có mặt trước tối thiểu 15 phút trước khi chương tình bắt đầu.

-       Thời gian biểu diễn tiết mục tối đa là 8 phút.

IV. Cơ cấu giải thưởng:

          - 01 Giải nhất

          - 01 Giải nhì

          - 02 Giải ba

VI. Tổ chức thực hiện:

- Thời gian tổ chức dự kiến : 19h00 ngày 18/11/2018
- Địa điểm: Hội trường CS2(cụ thể sẽ thông báo sau)
- Yêu cầu các lớp khẩn trương thông báo về thể lệ cuộc thi, nạp danh sách về BTC

          - Đoàn viện, Liên chi hội sinh viên phối hợp, chủ trì và tổ chức cuộc thi.

 

Đoàn viện Viện NN & TN

Bí thư

 

 

Nguyễn Thuý Hà

 

 

 

 

 

Các chi đoàn đăng kí tiết mục và nhạc vào mail Doanhang24697@gmail.com theo mẫu sau :

 

STT

Chi đoàn – Lớp

Tên tiết mục

Thể loại

Số lương tham gia

1

56K - QLDD

Về xứ nghệ cùng anh

Hát

2