TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 04 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

09/09

 

- 14h00: Họp bộ môn KN (VP Viện)

 

Ba

10/09

 

 

- 19h00: Công đoàn bộ phân Viện Nông nghiệp và Tài nguyên tổ chức Đêm hội trăng rằm (VP Viện)

11/09

 

 

 

Năm

12/09

 

 

 

Sáu

13/09

 

 

 

Bảy

14/09

- 7h30: Đón tiếp học viên cao học khóa 27 (đợt 2) nhập học năm 2019 (Hội trường A)

 

 

CN

15/09

 

 

 

Cả tuần

- 57K NH, 57K NTTS thực tập tại các doanh nghiệp phía Nam