TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 05 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

01/10

- 8h30: Họp bộ môn NTTS và chăn nuôi tại Trại NTTS ngọt Hưng Nguyên (toàn thể CB tổ bộ môn)

 

 

Ba

02/10

 

 

 

03/10

 

 

- 19h00: Đại hội mẫu chi đoàn – lớp 57 QLĐĐ - QL TNMT năm học 2018 – 2019 (Ban lãnh đạo viện, BT đoàn viện, TL ĐT, CVHT, cán bộ bộ môn, BTC Đại hội các lớp) (A5.203)

Năm

04/10

- 8h00: Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 10 (đ/c Vinh, đ/c Thành, đ/c Tài, đ/c Cao Dung) (Tầng 8 nhà Điều hành)

- 8h20: Dự giờ cấp bộ môn ThS Tạ Thị Bình (Phòng A5.202)

 

 

Sáu

05/10

 

 

 - 19h00: Đại hội  chi đoàn – lớp sinh viên năm học 2018 – 2019 (Ban lãnh đạo viện, BT đoàn viện, TL ĐT, CVHT, cán bộ bộ môn) (Nhà học A5)

Bảy

06/10

 

 

 

CN

07/10

 

 

 

Cả tuần