TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 07 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

15/10

- Đội TNXK Đoàn viện kiểm tra việc thực hiện Nếp sống văn hóa, nề nếp trong ĐV, SV

(Sáng từ 7h00, chiều từ 13h00)

- 8h00: Viện NN và TN giao ban cán bộ chủ chốt (VP Viện)

 - 15h00: Công đoàn bộ phận Viện NN và TN giao lưu TDTT - tọa đàm chào mừng ngày 20/10 (Viện NN và TN)

 

Ba

16/10

 

 - 14h30: Bộ môn QL TNMT họp rà soát Chuẩn đầu ra các học phần đề tài 1 (B1.103)

 

17/10

 

 

 

Năm

18/10

- 8h50: Bộ môn KHCT dự giờ TS. Phan Thị Thu Hiền (A5.403)

- 8h00: Bộ môn QL TNMT seminar các nội dung giáo trình Cơ sở QL TNMT (B1.103)

- 9h00: Ra mắt nhóm chuyên gia CDIO của 42 ngành đào tạo theo tiếp cận CDIO (TS. N H Hiền, TS. T Đ Du, TS. T T Tuyến, ThS. L M Hải, TS. P M Dung, ThS. N T H Giang) (tầng 2 nhà điều hành)

 

 

Sáu

19/10

 

 

 

Bảy

20/10

 

 

 

CN

21/10

 

 

 

Cả tuần