TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 10 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

05/11

- Đội TNXK Đoàn viện kiểm tra việc thực hiện Nếp sống văn hóa, nề nếp trong ĐV, SV

(Sáng từ 7h00, chiều từ 13h00)

- 8h00: Họp bộ môn KHCT (VP Viện)

- 8h00: Họp bộ môn TS và CN (Phòng họp tầng 2)

- 9h00: Giao ban cán bộ chủ  chốt đầu tuần (VP Viện)

 

- 19h30: Sinh hoạt chi đoàn – lớp sinh viên phiên tháng 11 (nhà học A5)

Ba

06/11

 

 

 

07/11

 

 

 - 19h00: Bộ môn QL TN và MT seminar "Phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy học phần Cơ sở QLTN&MT theo tiếp cận CDIO", người báo cáo Hoàng Thị Thủy (B1.103)

Năm

08/11

 - 8h00: Bộ môn QL TN và MT rà soát, chỉnh sửa đề tài theo góp ý của ban nghiên cứu CDIO, người chủ trì Phan Thị Quỳnh Nga (tầng 1 thư viện)

 

 

Sáu

09/11

 - 8h00: Bộ môn QL TN và MT rà soát, chỉnh sửa đề tài theo góp ý của ban nghiên cứu CDIO, người chủ trì Trần Thị Tuyến (tầng 1 thư viện)

 

 

Bảy

10/11

 

 

 

CN

11/11

 

 

 

Cả tuần