TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 14 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

03/12

- Đội TNXK Đoàn viện kiểm tra việc thực hiện Nếp sống văn hóa, nề nếp trong ĐV, SV

(Sáng từ 7h00, chiều từ 13h00)

- 8h00: Họp bộ môn KHCT (VP Viện NN và TN)

 

 

 

Ba

04/12

 

- 17h00: Chi bộ HVSV họp phiên tháng 12 (VP Viện)

 

05/12

- 8h00: Chi bộ cán bộ Viện NN và TN họp (VP Viện)

 

 

Năm

06/12

- 8h00: Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 12 (BLĐ Viện, BT CB HVSV) (Hội trường tầng 8 nhà điều hành)

 

 

Sáu

07/12

- 8h00: Họp giao ban các đơn vị tại CS2 (VP BQL CS2)

- 8h30: Đánh giá tập sự giảng viên, học phần Cơ sở quản lý tài nguyên và môi trường, giảng viên tập sự Hoàng Thị Thủy (BLĐ Viện, Bộ môn QL TN và MT) (A5.302)

 

 

Bảy

08/12

 

 

 

CN

09/12

 

 

 

Cả tuần