TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 17 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

09/12

- 8h00: Bộ môn NTTS và CN tổ chức báo cáo chuyên đề NTTS mặn cho K57 (A5.203)

 

 

Ba

10/12

 

 

 

11/12

 

 

- 19h30: Sinh hoạt các lớp – chi đoàn sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên tháng 12 (Nhà học A5)

Năm

12/12

 

 

 

Sáu

13/12

 

 

 

Bảy

14/12

 

 

 

CN

15/12

 

 

 

Cả tuần