TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 18Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

31/12

 

 

 

Ba

01/01

 

 

 

02/01

- 09h00: Họp bộ môn KHCT (VP Viện NN và TN)

 

 

Năm

03/01

 

 - 14h00: Viện NN và TN họp giao ban cán bộ chủ chốt (VP Viện)

 

Sáu

04/01

 

- 13h30: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (Hội trường A)

 

Bảy

05/01

 

 

 

CN

06/01

 

 

 

Cả tuần