TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 19Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

07/01

 

- 13h30: Bộ môn KHCT tổ chức báo cáo thực tập rèn nghề cho lớp 56K Nông học (Toàn thể CB bộ môn) (A5.203, A5.202)

 

Ba

08/01

 

 

 

09/01

 

 

 

Năm

10/01

- 08h00: Giao ban cơ quan phiên tháng 01/2019 (Tầng 8 nhà điều hành)

 

 

Sáu

11/01

 

 

 

Bảy

12/01

 

 

 

CN

13/01

 

 

 

Cả tuần