TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 45 – Năm học 2017 - 2018

 (Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

09/7

 

 

 

Ba

10/7

 

 

 

11/7

 

 

 

Năm

12/7

 

 

 

Sáu

13/7

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018 (cả ngày, Hội trường A)

 

 

Bảy

14/7

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018 (cả ngày, Hội trường A)

 

 

CN

15/7

 

 

 

Cả tuần