TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 40 – Năm học 2020 - 2021

 (Từ ngày 07/06/2021 đến ngày 13/06/2021)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

07/06

 

 

 

Ba

08/06

 

 

 

09/06

 

 

 

Năm

10/06

 

 

- 19h30: Họp chi đoàn – lớp sinh viên phiên tháng 6/2021 (trực tuyến qua zoom)

Sáu

11/06

 

 

 

Bảy

12/06

 

 

 

CN

13/06

 

 

 

Cả tuần

- Sinh viên K59,60 thi cuối kỳ.