Vào lúc 19h ngày 7 tháng 11 năm 2018 vừa qua bộ môn Quản lý tài nguyên môi trường tổ chức seminar khoa học tại phòng B3.404. Buổi sinh hoạt có đầy đủ các GV của Bộ môn và các GV mời từ bộ môn QLĐĐ, BM Phương pháp dạy học Địa lý. ThS. Hoàng Thị Thủy trình bày seminar “Một số hình thức, phương pháp tổ chức dạy học học phần Cơ sở Quản lý tài nguyên môi trường theo tiếp cận CDIO cho sinh viên K58”.

Đây là môn đầu tiên trong khung chương trình ngành Quản lý tài nguyên môi trường được giảng dạy theo hướng tiếp cận CDIO. Bài seminar đưa ra hình thức dạy học theo phương pháp dự án, tổ chức lớp thành các nhóm chuyên ngành. Mỗi nhóm thực hiện một dự án  có tên “Xác định và phân tích một vấn đề tài nguyên/môi trường trong lĩnh vực chuyên ngành và phác họa sơ bộ các nội dung quản lí, sử dụng hợp lí tài nguyên/môi trường”. Từ việc thực hiện dự án sinh viên có thể phát hiện các vấn đề về quản lí tài nguyên, môi trường, có khả năng phác họa, xây dựng nội dung hoạt động quản lí, bảo vệ TN – MT trong lĩnh vực chuyên ngành và vận dụng được các nguyên tắc, công cụ quản lí tài nguyên và môi trường trong lĩnh vực sản xuất nông – lâm - ngư nghiệp, nghiên cứu môi trường và quản lí tài nguyên môi trường. Kết quả làm việc nhóm được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí đánh giá được thiết kế riêng cho dự án. Giảng viên sẽ đánh giá kết quả của nhóm dựa trên phiếu đánh giá chéo của các nhóm và của giảng viên.


Các thành viên tham dự và góp ý thảo luận tại buổi seminar

Buổi seminar diễn ra sôi nổi, trên tinh thần xây dựng. Đây là tiền đề để xây dựng và hoàn thiện phương pháp dạy học theo tiếp cận CDIO cho các học phần sau này.

Tin bài: ThS. Hoàng Thị Thủy