Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương là doanh nghiệp khoa học công nghệ chuyên cung cấp giống cây trồng và các giải pháp phát triển nông nghiệp hàng đầu Việt Nam. Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc sau:

Xem file đính kèm: thong_bao_tuyen_dung.docx