Các em sinh viên có nhu cầu xem file đính kèm: ctcp_hai_nguyen_tb_tuyen_dung.PDF