Chiều ngày 13/8/2018 tại văn phòng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã diễn ra Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 – 2019. Tới dự chỉ đạo hội nghị về phía nhà trường PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng UVBTV Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường cùng với đại diện các phòng ban chức năng. Về phía Viện Nông nghiệp và Tài nguyên TS. Nguyễn Đình Vinh – Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Viện trưởng phụ trách Viện, các đồng chí lãnh đạo Viện toàn thể cán bộ, viên chức của Viện.

            Trong năm học 2017 – 2018, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã hoàn thành các nhiệm vụ về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác bồi dưỡng cán bộ. Công tác nghiên cứu khoa học đạt những kết quả vượt bậc: Hiện toàn Viện đang thực hiện 13 đề tài dự án, trong đó: Số nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước là 1, cấp bộ là 5, cấp tỉnh là 1, cấp trường là 6. Trong năm học qua có 62 bài báo đăng trên các tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế, trong đó có 5 bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài. Số lượng giáo trình bài giảng được nghiệm thu và xuất bản trong năm học qua 8 cuốn (03 giáo trình; 05 tài liệu tham khảo đặt hàng của nhà nước) Trong năm đã tổ chức được 40 buổi seminar. Trong năm học Viện cũng đã thực hiện tốt chương trình đào tạo theo kế hoạch các ngành đào tạo thuộc các chương trình cao học, đại học chính quy và hệ đại học VLVH, từ xa. Điển hình là gần 100 % sinh viên ra trường có việc làm và được hàng chục doanh nghiệp về phỏng vấn tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp, đứng nhóm đầu về công ăn việc làm cho sinh viên sau khi ra trường trong các đơn vị toàn trường.

            Bên cạnh những kết quả đã đạt được Viện Nông nghiệp và Tài nguyên còn gặp nhiều khó khăn thách thức đang đặt ra cho Cấp ủy, Lãnh đạo Viện và cán bộ, viên chức của Viện nhiều công việc cần phải thực hiện trong thời gian tới. Hội nghị đã thảo luận và đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, đồng thời đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

            Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Nhà trường PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng  đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết của cán bộ Viện Nông nghiệp và Tài nguyên trong năm học qua đã khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức để đưa công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Viện cũng đã làm tốt công tác liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong đào tạo cũng như tuyển nguồn nhân lực sau đào tạo. Trong thời gian tới Viện cần quan tâm tới công tác đào tạo theo CDIO của Nhà trường, liên kết với các doanh nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

            Hội nghị đã bầu đoàn đại biểu gồm 8 đồng chí đủ tiêu chuẩn để tham dự Hội nghị cán bộ, viên chức cấp trường năm học 2018 – 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 Bài đưa tin: Ngọc Toàn