Ngày 31/5/2018 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Khai thác và phát triển nguồn gen lợn Xao Va tại tỉnh Nghệ An” do Trường Đại học Vinh chủ trì thực hiện và ThS. Hoàng Thị Mai làm chủ nhiệm đề tài.

         Theo quyết định số 328/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng nghiệm thu gồm 9 thành viên do TS. Nguyễn Văn Trọng – Phó Cục trưởng, Cục Chăn nuôi làm Chủ tịch Hội đồng và GS.TS. Vũ Đình Tôn – Trưởng khoa chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm phó chủ tịch hội đồng.

Đề tài đã được triển khai thực hiện từ tháng 01/2014 đến 12/2017, với các mục tiêu:

1. Chọn lọc, xây dựng được đàn lợn Xao Va hạt nhân với quy mô 50 nái và 10 đực.

2. Chọn lọc, xây dựng được đàn lợn Xao Va sản xuất với quy mô 150 nái và 20 đực.

3. Xây dựng được đàn lợn Xao Va thương phẩm với quy mô 300 con.

4. Xây dựng được quy trình chọn lọc đàn lợn Xao Va hạt nhân, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và thú y phòng bệnh cho lợn Xao Va sinh sản và thương phẩm.

5. Xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở của đàn lợn Xao Va hạt nhân, sản xuất và thương phẩm.

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu đã trình bày báo cáo về kết quả khoa học và công nghệ của đề tài. Các thành viên Hội đồng đã kết luận đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo thuyết minh, đạt được các mục tiêu đề ra, đáp ứng các yêu cầu về số lượng và chất lượng các sản phẩm theo hợp đồng. Hội đồng đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài và đã bỏ phiếu thông qua với kết quả đề tài đạt loại: Khá./.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:
Hoàng Thị Mai, Phan Thị Thu Hiền