Ngày 12 tháng 11 năm 2018 vừa qua, tại Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1978, Giảng viên Bộ môn Thủy sản và Chăn nuôi, Viện Nông Nghiệp và Tài Nguyên.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi rút gây hoại tử thần kinh và tạo kháng nguyên tái tổ hợp làm nguyên liệu sản xuất vắc-xin phòng bệnh cho cá mú (Epinephelus spp.)”.

Ngành: Công nghệ sinh học.

Mã số: 9 42 02 01

Tập thể người hướng dẫn khoa học:

1. PGS. TS. Phạm Công Hoạt

2. PGS. TS. Lê Văn Năm

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:

PGS. TS. Đinh Duy Kháng (Chủ tịch Hội đồng), PGS. TS. Nông Văn Hải (Phản biện 1), PGS.TS. Tô Long Thành (Phản biện 2), PGS.TS. Kim Văn Vạn (Phản biện 3), GS. TS. Phạm Văn Toản (Uỷ viên hội đồng), TS. Đặng Thị Lụa (Uỷ viên Hội đồng) và TS. Đoàn Thị Thanh Hương (Thư ký Hội đồng).

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm Luận án: 7/7 thành viên của Hội đồng chấm Luận án nhất trí thông qua.

Những nội dung chính của luận án:

1.  Phân lập vi rút gây bệnh hoại tử thần kinh trên cá mú tại Việt Nam

2. Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi rút gây hoại tử thần kinh trên cá mú

3. Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp làm nguyên liệu sản xuất vắc-xin phòng bệnh hoại tử thần kinh cho cá mú

- Những đóng góp của luận án:

1.  Luận án đã nghiên cứu một cách toàn diện về vi rút gây bệnh hoại tử thần kinh trên cá mú tại Việt Nam, đã xác định được 26 chủng vi rút và một số đặc tính sinh học của vi rút gây bệnh.

2. Luận án là công trình đầu tiên tại Việt Nam đã tạo được kháng nguyên protein T4 tái tổ hợp, kháng nguyên có khả năng sinh đáp ứng miễn dịch bảo hộ cho cá mú kéo dài cho đến ngày thứ 90 sau khi tiêm. Đây là cơ sở khoa học để sử dụng kháng nguyên protein T4 tái tổ hợp làm nguyên liệu sản xuất vắc-xin phòng bệnh hoại tử thần kinh cho cá mú..

Bên cạnh đó, những kết quả chính của đề tài đã được đăng tải trên 3 bài báo ở Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú Y các năm 2013, năm 2014, năm 2015.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo Luận án tại Thư viện Quốc gia, thư viện Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt  Nam.

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ bảo vệ Luận án:


NCS chụp ảnh cùng thầy hướng dẫn


NCS cùng hội đồng khoa học


Lãnh đạo và cán bộ Viện Nông nghiệp và Tài nguyên tặng hoa chúc mừng NCS

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Thanh