Ngày 24/12/2018, Trường Chính trị Nghệ An phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thảo Khoa học: “Xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Nghệ An”.

         Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hoa – TUV, BTĐU, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh; Nguyễn Văn Lập – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh.

         Đại biểu tham dự Hội thảo có các đồng chí: Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh. Hội thảo có sự tham dự của các nhà quản lý ở trung ương và địa phương, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

        Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa khẳng định, sau gần 8 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nghệ An đã có bước phát triển vượt bậc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... 28 bài tham luận tại Hội thảo khoa học là những tổng hợp, đúc kết, góp ý đầy tâm huyết của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý với phong trào nông thôn mới nói riêng và với sự phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An nói chung. Đồng chí đề nghị Hội thảo tập trung làm rõ các vấn đề trọng tâm: cơ sở khoa học và thực tiễn của việc xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An theo hướng bền vững; những kinh nghiệm, bài học có giá trị từ thực tiễn sau 8 năm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nghệ An; những tiềm năng, lợi thế, thách thức và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững ở Nghệ An đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 Về phía Viện Nông nghiệp và tài nguyên, tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Đình Vinh - Viện trưởng, TS. Nguyễn Công Thành - Phó Viện trưởng, ThS. Nguyễn Thị Hương Giang - Giảng viên bộ môn Khuyến nông và PTNT với tham luận: " Xây dựng nông thôn bền vững – Kinh nghiệm của các nước đi trước và giải pháp cho Nghệ An". Trong đó nêu rõ các bài học, kinh nghiệm của các nước đi trước, đặc biệt phân tích rõ kinh nghiệm và bài học từ nước Nhật Bản - là nước mà Việt Nam đang học tập và áp dụng nhiều mô hình trong xây dựng Nông thôn mới. Tham luận cũng đưa ra giải pháp để xây dựng nông thôn mới bền vững trong bối cảnh của tỉnh Nghệ An.

Trong vai trò là cơ quan nghiên cứu, tham luận của Viện Nông nghiệp và Tài nguyên được đánh giá đã góp phần vào giá trị lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Nông thôn mới phát triển bền vững; Xây dựng Nông thôn mới trong điều kiện hội nhập thế giới gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 và đã đề ra được những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Nông thôn mới phát triển bền vững ở tỉnh Nghệ An, tầm nhìn đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

          Hội thảo đã được nghe các tham luận của các đại biểu: Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp; Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng, Chánh Văn phòng điều phối NTM Trung ương; Nguyễn Viết Hưng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thành; TS Hồ Thanh Thủy – Viện Kinh tế Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh... Các tham luận đã đề cập đến một số vấn đề nổi bật trong xây dựng nông thôn mới tại Nghệ An, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng chính sách để thu hút doanh nghiệp về đầu tư tại tỉnh, mở rộng quy mô đầu tư để có nguồn kinh phí cho xây dựng nông thôn mới; các giải pháp để giữ gìn bản sắc của nông thôn truyền thống, cân bằng giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại trong xây dựng nông thôn ngày nay; xây dựng mô hình sản xuất nông sản sạch để tạo bước đột phá và tiền đề phát triển bền vững trong nông nghiệp; thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở một số huyện như: Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nam Đàn...; kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở một số nước, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

           Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cảm ơn các nhà khoa học, nhà quản lý đã có nhiều đề xuất mang tính định hướng đầy tâm huyết, sát thực với thực tế của Nghệ An. Đồng chí mong muốn các cấp, các ngành của địa phương tiếp thu, áp dụng một cách phù hợp để Chương trình xây dựng nông thôn mới của Nghệ An đi vào chiều sâu, thiết thực hơn trong giai đoạn tới.

           Xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới có hiệu quả là một vấn đề đang tiếp tục được đặt ra. Tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác và những ý kiến tham gia của các nhà khoa học, các đại biểu; sự quan tâm của các cấp, các ngành để công tác xây dựng nông thôn mới phát triển vững chắc và ngày càng đạt hiệu quả cao hơn./.


Toàn cảnh Hội thảo


Đ/C Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng, Chánh Văn phòng điều phối NTM Trung ương phát biểu tại Hội thảo

Tin bài: Nguyễn Thị Hương Giang