Để nâng cao kiến thức và nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư các ngành nông nghiệp nói chung và ở trường Đại học Vinh nói riêng, năm 2011 chúng tôi đã thực hiện đề tài Khoa học Công nghệ “Nâng cao chất lượng môn học Chăn nuôi cơ bản góp phần nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư khối ngành Nông Lâm Ngư”. Để tiếp tục phát huy những kết quả mà đề tài đã đạt được, chúng tôi cho ra đời “Giáo trình Chăn nuôi cơ bản” để phục vụ việc học tập của sinh viên và tham khảo của bạn đọc. Năm 2003 chúng tôi đã viết bài giảng Chăn nuôi cơ bản, năm 2008 chúng tôi đã in bài giảng Chăn nuôi cơ bản (dùng nội bộ Đại học Vinh). Trên cơ sở của các tài liệu đó, chúng tôi đã chỉnh sửa lại, cung cấp thêm các thông tin, kiến thức mới nhằm nâng cao chất lượng cuốn sách.

PGS. TS. Nguyễn Kim Đường viết phần mở đầu và các chương: 2, 3, 4, 5, 6. BSTY. Giảng viên Hoàng Thị Mai viết chương 1 và chương 7.

Tuy nhiên, do nhiều lý do mà cuốn Giáo trình sẽ còn nhiều hạn chế như số trang in, các hình ảnh ở nhiều nội dung, đặc biệt là các hình ảnh về phần bệnh của vật nuôi. Nội dung và chất lượng cuốn sách không thể tránh khỏi các khiếm khuyết, chúng tôi mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý bạn đọc để lần tái bản sau sẽ tốt hơn.

Qúy vị và bạn đọc quan tâm tới cuốn sách này liên hệ: NXB Đại học Vinh (038.3551345) hoặc VP khoa Nông Lâm Ngư (0388.909.293 ) hoặc tìm đọc tại thư viện Đại học Vinh

Bìa của cuốn giáo trình

Ngọc Toàn