Bộ môn Khoa học cây trồng

Nguyễn Hữu Hiền
Trần Ngọc Toàn
Phan Thị Thu Hiền
Nguyễn Văn Hoàn
Nguyễn Thị Thanh
Ngô Thị Mai Vi
Nguyễn Tài Toàn
Cao Thị Thu Dung
Nguyễn Thị Bích Thủy
Nguyễn Thị Thanh Mai
Thái Thị Ngọc Lam
Nguyễn Thị Thủy
Hồ Thị Nhung