Bộ môn Khoa học cây trồng

Nguyễn Hữu Hiền
Trần Ngọc Toàn
Phạm Thị Thu Hiền
Nguyễn Văn Hoàn
Nguyễn Thị Thanh
Ngô Thị Mai Vi
Nguyễn Tài Toàn
Nguyễn Thị Thanh Mai
Thái Thị Ngọc Lam
Cao Thị Thu Dung
Nguyễn Thi Bích Thủy
Hồ Thị Nhung