Môn học “Di truyền học” là một phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo của nhiều ngành thuộc lĩnh vực “Nông – Sinh – Y”, đây là môn học cốt lõi trong chương trình đào tạo kỹ sư nông nghiệp.

Để góp phần cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập về di truyền học ở bậc đại học và sau đại học, trong nhiều năm qua chúng tôi đã xuất bản nhiều cuốn bài giảng, giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo… Lần này, chúng tôi giới thiệu với các đồng nghiệp, các em sinh viên và bạn đọc cuốn giáo trình “Di truyền Thực vật” (Trích: Lời nói đầu của nhóm tác giả)

Cuốn giáo trình được Nhà xuất bản Đại học Vinh xuất bản theo quyết định số 25/QĐXB-ĐHV ngày 01 tháng 11 năm 2013

Qúy vị và bạn đọc quan tâm tới cuốn sách này liên hệ: NXB Đại học Vinh (038.3551345) hoặc VP khoa Nông Lâm Ngư (0388.909.293 ) tìm đọc tại thư viện Nguyễn Thúc Hào – Trường  Đại học Vinh.

(Bìa của cuốn sách)

Ngọc Toàn