Trong quá trình nghiên cứu của mình, chúng tôi đã có dịp được triển khai các nghiên cứu về tính đa hình di truyền trên các đối tượng vật nuôi như lợn, bò. Cùng với sự hỗ trợ của các thiết bị nghiên cứu như điện di, PCR và phân tích trình tự gen (gene frequence analyze), chúng tôi đã thu được một số kết quả nhất định. Trong cuốn sách nhỏ này, chúng tôi muốn giới thiệu với người đọc về các phương pháp nghiên cứu, các kết quả đạt được cũng như những ứng dụng của tính đa hình di truyền ở sinh vật nói chung và vật nuôi nói riêng.

Trong cuốn sách này chúng tôi đưa 2 kết quả nghiên cứu trên vi tảo thông qua việc ứng dụng phương pháp PCR. Các kết quả nghiên cứu này đã được đăng tải trên một số tạp chí và tuyển tập công trình với biên tập chính của PGS. TS. Nguyễn Kim Đường. Chúng tôi xin được cảm ơn sự đóng góp của các đồng tác giả trong hai bài viết.

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có thêm những thông tin để tham khảo và mong nhận được các góp ý của người đọc.

Qúy vị và bạn đọc quan tâm tới cuốn sách này liên hệ: NXB Đại học Vinh (038.3551345) hoặc VP khoa Nông Lâm Ngư (0388.909.293 ) hoặc tìm đọc tại thư viện Đại học Vinh

Bìa của cuốn sách

Ngọc Toàn