Bộ môn Nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi

Lê Minh Hải
Nguyễn Đình Vinh
Phạm Mỹ Dung
Nguyễn Thức Tuấn
Tạ Thị Bình
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Trần Thị Kim Anh
Trương Thị Thành Vinh
Hoàng Thị Mai
Nguyễn Thị Thanh
Bùi Hào Quang