Bộ môn Nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi

Lê Minh Hải
Nguyễn Đình Vinh
Phạm Mỹ Dung
Nguyễn Thức Tuấn
Trần Thị Kim Anh
Tạ Thị Bình
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Hoàng Thị Mai
Trương Thị Thành Vinh
Nguyễn Thị Thanh
Bùi Hào Quang