Thực hiện theo chương trình đào tạo cho sinh viên ngành Nông học học kỳ 1 năm học 2015 -2016, dưới sự dẫn đoàn của ThS. Nguyễn Văn Hoàn, TS. Nguyễn Hữu Hiền - Bộ môn Khoa học cây trồng từ ngày 03-16/12/2016 tập thể sinh viên khóa 56 ngành Nông học đã đi thực tập giáo trình tại các địa điểm trên địa bản Nghệ An

Thực tập giáo trình là một trong những học phần bắt buộc đối với sinh viên ngành Nông học, nhằm mục đích để sinh viên nhìn thấy thực tế sản xuất đối với các loại cây trồng và vai trò của kĩ thuật sản xuất đã được áp dụng, điều kiện sinh thái ảnh hưởng đến cây trồng và năng suất như thế nào, các mô hình canh tác đa dạng, giúp cho sinh viên có những tầm nhìn mới, ý tưởng mới. Đông thời giúp sinh viên xác định được ngoài lí thuyết đã học trên giảng đường ra bản thân còn phải học những gì và phải làm gì hơn thế nữa để đáp ứng được yêu cầu trong nghề nghiệp.

Trên cơ sở đó, Bộ môn Khoa học cây trồng đã liên hệ với nhiều Trung tâm nghiên cứu, Doanh nghiệp, HTX,... điển hình về nông nghiệp trên địa bàn Nghệ An để đưa sinh viên đến tham quan, học tập như:

+ Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ

+ Công ty TNHH 1 thành viên 1/5, huyện Nghĩa Đàn

+ Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH, huyện Nghĩa Đàn

+ Công ty CP SX và Cung ứng rau quả sạch Quốc tế (FVF), huyện Nghĩa Đàn

+ Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU), huyện Quỳ Hợp

+ Công ty TNHH 1 thành viên Nông Công nghiệp 3/2-  Quỳ Hợp

+ Công ty TNHH 1 thành viên Nông nghiệp Xuân Thành - Quỳ Hợp

+ HTX sản xuất rau Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu

+ v.v...

Tại các điểm thực tập sinh viên đã được các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cụ thể các quy trình kỹ thuật như làm vườm ươm, nhận diện sâu bệnh hại trên cây có múi, kỹ thuật chiết ghép cành, kỹ thuật cạo mủ cao su,... Sinh viên cũng được nghe lãnh đạo cáo đơn vị giới thiệu về tình hình sản xuất, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động. Đặc biệt, sinh viên được đi thăm quan những quy trình sản xuất hiện đại như mô hình sản xuất rau công nghệ cao, quy trình nuôi bò sữa và sản xuất sữa, quy trình sản xuất thức ăn cho bò ứng dụng công nghệ dàn tưới phun hiện đại của công ty Cổ phần sữa TH, thăm mô hình sản xuất cam hiệu quả cao (trên 1 tỷ đồng/ha) của Công ty TNHH 1 thành viên Nông nghiệp Xuân Thành, Công ty TNHH 1 thành viên Nông Công nghiệp 3/2,...

Đánh giá chung đợt thực tập thấy rằng: sinh viên rất hào hứng và phần khởi trong quá tình thực tập, tích cực học hỏi, tìm hiều, trao đổi với các các bộ hướng dẫn ở cơ sở, thể hiện đây là một đợt thực tập rất thiết thực và có ý nghĩa đối với sinh viên ngành Nông học.

Một số hình ảnh trong quá trình thực tập:


 Bài và ảnh: Văn Hoàn