Học kì 1 năm học 2018 – 2019, Bộ môn Quản lí tài nguyên và môi trưởng triển khai giảng dạy học phần Cơ sở quản lý tài nguyên theo tiếp cận CDIO do giảng viên trẻ Hoàng Thị Thủy trực tiếp phụ trách. Trong đó, phương pháp dạy học dự án và tổ chức làm việc nhóm được chú trọng. Lớp K58 Nông Lâm Ngư Môi trường được chia thành 6 nhóm chuyên ngành, mỗi nhóm chọn và thực hiện một “project” về vấn đề phát hiện, phân tích suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực chuyên ngành tại một địa phương. Các nhóm tổ chức lập kế hoạch, liên hệ địa phương, kết hợp, trao đổi với các giảng viên chuyên ngành (nông học, thủy sản, chăn nuôi…) và các anh chị khóa trước để được tư vấn thêm. Nhờ đó, kết quả đạt được của các nhóm không chỉ về kiến thức mà rất nhiều kĩ năng: tổ chức, phối hợp, lãnh đạo nhóm, giao tiếp để triển khai nhiệm vụ, làm việc với cán bộ, người dân, giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên khóa trước, kĩ năng ứng dụng tin học và chủ động tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức chuyên ngành.

Vào sáng ngày 07 tháng 12 năm 2018 tại phòng A5-302, Trường và Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã tiến hành dự giờ. Buổi học diễn ra trong không khí  thoải mái, hào hứng và sôi nổi. Các nhóm trình bày sản phẩm, đưa ra nhiều ý kiến tranh luận thể hiện sự độc lập và tư duy phản biện. Sau buổi dự giờ, các thành viên dự giờ và giảng viên đã trao đổi và rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy, khắc phục những khó khăn khi tiếp cận phương thức đào tạo mới.

Một số hình ảnh tại lớp học:

Tin bài: Trần Thị Tuyến – Phan Thị Quỳnh Nga