Ngày 2/4 vừa qua, Bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường đã mời chuyên gia người Mỹ ông Michael J Furniss giảng bài cho sinh viên.

Tham dự bài giảng của Tiến sĩ Michael J Furniss có các sinh viên khóa 57 hai ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai cùng với các cán bộ trong hai bộ môn. TS Furniss đã có 4 tiết giảng về vấn đề nóng toàn cầu hiện nay là mực nước biển dâng (sea level rise) trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ông đưa ra 4 loại mực nước biển khác nhau (different kinds of sea level), phân tích đặc điểm cụ thể của từng loại; những biến đổi của mực nước biển trong quá khứ, hiện tại và dự báo cho tương lai. Tiếp đó ông trình bày những tác động và giải pháp cho vấn đề này (impacts and solutions) trong đó đưa ra 3 giải pháp (three classes of response) con người ứng phó với mực nước biển dâng là: rút lui (retreat), thích nghi (accommodate), kháng cự (resist). Buổi học diễn ra với không khí hào hứng và sôi nổi. Sinh viên đưa ra những câu hỏi và thắc mắc của bản thân nhờ chuyên gia giải đáp. Đây là một cơ hội tốt cho sinh viên tiếp cận với cách tư duy và giải quyết vấn đề của nền giáo dục Mỹ và là cơ hội để trau dồi ngoại ngữ.

Một số hình ảnh tại buổi học: 

Hoàng Thủy - Trần Thị Tuyến