Tháng 5 hàng năm, Viện Nông Nghiệp và Tài Nguyên luôn nhận được hơn 30 thông báo tuyển dụng từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như: Công ty cổ phần CP, Công ty cổ phần Hải Nguyên, Công ty giống cây trồng Nông Hữu, Công ty TNHH Grobest, Tập Đoàn TH, Tập Đoàn Dabaco, Công ty nông dược Thành Vinh, Công ty cổ phần giống cây trồng Trung Ương, Công ty đầu tư thủy sản Miền Trung, Công ty nông trại Phủ Qùy, Công ty TNHH thương mại Trang Nông, Công ty TNHH Uni-President Việt Nam, Công ty giống cây trồng Bắc Trung Bộ, Công ty giống cây trồng Hà Tĩnh…… với số lượng tuyển dụng hơn 200 vị trí việc làm và mức lương hấp dẫn giao động từ 10 đến 20 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, số lượng sinh viên ra trường năm 2018 của Viện Nông Nghiệp và Tài Nguyên, trường Đại học Vinh chưa đáp ứng đủ nhu cầu số lượng cần tuyển dụng  của các công ty.


Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh, là trường Đại học trọng điểm quốc gia, đào tạo nhân sự trong lĩnh vực nông nghiệp cho cả nước. Hiện nay, Viện đang thực hiện đổi mới chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO góp phần giải bài toán “chất lượng giáo dục đại học” hiện nay. Phương pháp này sẽ giúp người học phát triển toàn diện với các “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm” để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi và ngày càng nâng cao.


Năm 2018, Viện Nông Nông nghiệp và Tài nguyên tuyển sinh hệ Đại học các ngành: Kỹ sư Nông học, Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản; Kỹ sư Chăn nuôi, Kỹ sư Khuyến nông và Phát triển nông thôn; Quản lý đất đai và Quản lý tài nguyên và môi trường. Hình thức tuyển sinh: theo điểm thi Đại học (mức điểm sàn) và xét tuyển theo học bạ (số điểm của 3 môn xét đạt trung bình 6 điểm). Các khối thi và xét tuyển là A, B, D.

Nguyễn Hữu Hiền - Viện NN&TN