Thực hiện theo chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp cũng như trong không khí thi đua hưởng ứng tháng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên, dưới sự hướng dẫn của bộ môn Khuyến nông và phát triển nông thôn, từ ngày 11/2/2019 đến 3/2019, sinh viên K56 ngành Kinh tế nông nghiệp đang có đợt thực tập tốt nghiệp cuối khóa sôi nổi và đúng kế hoạch.

Thực tập tốt nghiệp là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo sinh viên ngành Kinh tế nông nghiệp. Mục đích của môn học này nhằm giúp sinh viên biết được kiến thức lý thuyết được  ứng dụng, vận dụng vào trong thực tiễn như thế nào. Ngoài ra, đây còn là môn học nhằm giúp sinh viên thực hành nâng cao các thao tác nghề nghiệp, phát triển khả năng tư duy khoa học.

Trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ cũng như mục tiêu cần đạt được của đợt thực tập tốt nghiệp, Bộ môn Khuyến nông và phát triển nông thôn đã liên hệ và giới thiệu nhiều địa điểm thực tập trong và ngoài tỉnh Nghệ An. Một số cơ sở được sinh viên lựa chọn là Công ty mía đường Nasu (Nghệ An), Công ty cung ứng lương thực thực phẩm(Hà Tĩnh), Các công ty rau quả (Lâm Đồng), các Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Nghệ An, Hà Tĩnh), . . ..

Hiện nay sinh viên đã và đang thực tập tại các cơ sở rất sôi nổi và nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của cán bộ trong bộ môn Khuyến nông và PTNT và cán bộ chuyên môn của cơ sở thực tập. Kết quả của đợt thực tập sẽ giúp sinh viên củng cố chuyên môn và thêm yêu nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn.

Một số hình ảnh của sinh viên tại các cơ sở thực tập:

Nguyễn Thị Tiếng