Trong kế hoạch hoạt động của bộ môn khoa học cây trồng năm học 2018 – 2019 với mong muốn cho sinh viên ngành Nông học sớm tiếp xúc với thực tiễn phát triển nông nghiệp của địa phương cũng như tạo kiện cho sinh viên sớm định hướng nghề nghiệp. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Nông Nghiệp và Tài Nguyên, Bộ môn Khoa học cây trồng tổ chức cho sinh viên khóa 58 và 59 chuyên ngành Nông học đi thăm quan thực tế mô hình nông nghiệp công nghệ cao vào ngày 23 tháng 12 năm 2018.

Sinh viên khóa 58 và 59 Nông học đã được trải nghiệm, tìm hiểu quy trình kỹ thuật canh tác của các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại huyên Yên Thành như  trồng hoa lily, trồng rau thủy canh trong nhà màng. Mô hình trồng nấm từ khâu nhân nuôi đến khâu sản xuất nấm của cựu sinh viên Viện Nông Nghiêp và Tài Nguyên, mô hình cam hiệu quả kinh tế cao với tổng thu nhập hơn 600 triệu đồng/ha.

Thông qua thăm quan thực tế sinh viên đã được tiếp cận với các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, được các chuyên gia chia sẽ kỹ thuật và truyền đạt kinh nghiệm trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao là những tấm gương sáng của cựu sinh viên Viện Nông Nghiệp và Tài Nguyên. Từ đó giúp sinh viên có động lực trong học tập, nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Một số hình ảnh trong quá trình thăm quan:

 


 

Tin bài: Nguyễn Hữu Hiền

Ảnh: Cao Thị Thu Dung