Thực hiện kế hoạch đào tạo và chương trình năm học 2019 – 2020, trong hai ngày 24 và 25 tháng 05 năm 2020, các bộ môn Thủy sản và Chăn nuôi, Nông học, Quản lý đất đai, Quản lý Tài nguyên và Môi trường  đã tổ chức lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đại học hệ kỹ sư cho sinh viên các ngành khóa 57.

Khóa 57 là khóa đầu tiên thực hiện tuyển sinh và đào tạo theo nhóm ngành, trong đó 3 học kỳ đầu tiên sinh viên học các học phần chung về ngành Nông Lâm Ngư – Môi trường, 5 học kỳ tiếp theo là các học phần chuyên ngành.

Tổng số sinh viên toàn khóa đủ điều kiện tham gia bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp là 76 sinh viên trong đó ngành Nuôi trồng thủy sản 25, ngành Nông học 16, ngành Quản lý Tài nguyên và môi trường 22 và ngành Quản lý đất đai 13.

Các đề tài với đa dạng nội dung chuyên môn, địa bàn nghiên cứu như: quy trình ương nuôi các đối tượng thủy sản, kỹ thuật sản xuất, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, các vấn đề môi trường, đất đai đã được hoàn thành trên cơ sở bố trí các thí nghiệm nghiên cứu, điều tra, thu thập số liệu của sinh viên trong kỳ thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở thực tập với sự hướng dẫn sát sao của các giảng viên bộ môn.

Buổi báo cáo khóa luận tốt nghiệp là dịp để sinh viên trình bày các kết quả nghiên cứu đã thu được qua quá trình nghiên cứu, với sự đánh giá, góp ý của hội đồng chấm khóa luận. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để sinh viên nâng cao các kỹ năng tin học, soạn thảo văn bản cũng như kỹ năng thuyết trình của bản thân.

Kết thúc đợt báo cáo, tất cả sinh viên điều được Hội đồng đánh giá từ mức Khá trở lên, đủ điều kiện để trở thành các Tân Kỹ sư trong thời gian tới.

Sau đây là một số hình ảnh tại các buổi báo cáo:

Hội đồng chấm khóa luận và sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Hội đồng chấm khóa luận và sinh viên ngành Quản lý đất đai

Hội đồng chấm khóa luận và sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản

  

Hội đồng chấm khóa luận và sinh viên ngành Nông học

Tin bài: Cao Thị Thu Dung