Để thực hiện theo chương trình đào tạo tiếp cận CDIO cho các ngành nghề của Viện Nông nghiệp và Tài Nguyên - Trường Đại học Vinh đảm bảo hiệu quả đáp ứng với mục tiêu đặt ra. Vào ngày 4 tháng 01 năm 2019, Bộ môn Thủy sản và Chăn nuôi – Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã thực hiện một nội dung trong kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của khóa học này đó là triển khai chuyến thăm quan thực tế  cho sinh viên khóa 59 Thủy sản và Chăn nuôi tại một số cơ sở, doanh nghiệp phát triển hang đầu tại Nghệ An.

 Tại chuyến tham quan này sinh viên đã được trải nghiệm, tìm hiểu các mô hình sản xuất, kinh doanh mới, hiệu quả như: quy trình kỹ thuật nuôi cá, tôm theo hệ thống mới (ao lót bạt, nuôi trong bể lót bạt…); quy trình kỹ thuật nuôi bò sữa tại Tập đoàn TH (Nghĩa Đàn- Nghệ An) và đã được nghe cán bộ tại các cơ sở chia sẻ về quy trình sản xuất, phương châm phát triển của doanh nghiệp. Cũng thông qua chuyến đi tìm hiểu này giúp sinh viên sớm được tiếp cận với ngành nghề, với sự phát triển của ngành nghề đang theo học, từ đó giúp sinh viên có động lực trong học tập, nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Một số hình ảnh trong quá trình thăm quan:

Bài và ảnh: Phạm Mỹ Dung