TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 01 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

19/08

 

 

 

Ba

20/08

 

 

 

21/08

- Đón tiếp sinh viên K60 nhập học (CS1, CS2)

 

 

Năm

22/08

- Khai giảng lớp chính trị đầu khóa CT7 cho khóa 60 tại CS2 (C.403)

 

 

Sáu

23/08

 

- 17h00: Họp chi bộ HVSV Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (VP Viện)

 

Bảy

24/08

 

 

 

CN

25/08

 

 

 

Cả tuần

- 57K NH, 57K NTTS thực tập tại các doanh nghiệp phía Nam