TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 51 – Năm học 2021 - 2022

 (Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 28/08/2022)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

22/08

 

 

 

Ba

23/08

 

14h00: Họp cán bộ toàn viện NN và TN (VP Viện)

 

24/08

 

 

 

Năm

25/08

 

 

 

Sáu

26/08

 

 

 

Bảy

27/08

 

 

 

CN

28/08

 

 

 

Cả tuần

-