Bộ môn Khoa học cây trồng

Nguyễn Hữu Hiền
Mai Văn Chung
Trần Thị Tuyến
Phan Thị Thu Hiền
Nguyễn Văn Hoàn
Ngô Thị Mai Vi
Nguyễn Tài Toàn
Nguyễn Thị Bích Thủy
Nguyễn Thị Thanh Mai
Thái Thị Ngọc Lam
Hồ Thị Nhung
Cao Thị Thu Dung
Nguyễn Thị Thúy