TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 02 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 01/09/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

26/08

- 8h00: Họp giao ban Cán bộ chủ chốt Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (VP Viện)

- 14h00: Sinh hoạt định hướng cho sinh viên K60 (C.403)

 

Ba

27/08

 

 

 

28/08

 

 

 

Năm

29/08

 

- 13h00: Viện Nông nghiệp và Tài nguyên tổ chức cho sinh viên K60 tham quan các trại thực nghiệm và mô hình nông nghiệp công nghệ cao (huyện Nghi Xuân, huyện Hưng Nguyên)

 

Sáu

30/08

 

 

 

Bảy

31/08

 

 

 

CN

01/09

 

 

 

Cả tuần

- 57K NH, 57K NTTS thực tập tại các doanh nghiệp phía Nam