TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 03 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 02/09/2019 đến ngày 08/09/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

02/09

Nghỉ lễ Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nghỉ lễ Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Ba

03/09

 

 

 

04/09

 

 

 

Năm

05/09

 

 

 

Sáu

06/09

 

- 13h30: Họp chi bộ CB Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (VP Viện)

- 15h00: Họp cán bộ toàn Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (VP Viện)

 

Bảy

07/09

- 7h00: Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2019 – 2020 (Hội trường A)

 

 

CN

08/09

 

 

 

Cả tuần

- 57K NH, 57K NTTS thực tập tại các doanh nghiệp phía Nam