TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 06 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

08/10

Đội TNXK Đoàn viện kiểm tra việc thực hiện Nếp sống văn hóa, nề nếp trong ĐV, SV

(Sáng từ 6h30, chiều từ 13h30)

- 7h00: Bộ môn KHCT kiểm tra sinh viên K56 thực tập tại tập đoàn Vincom (Đà Lạt) 

(Từ ngày 06/10 - 09/10/2018)

- 8h00: Bộ môn Quản lý Tài nguyên và môi trường rà soát chuẩn đầu ra CDIO (B1.103)

- 14h30: Họp giao ban các đơn vị tại cơ sở 2 (Đại diện BLĐ Viện) (Văn phòng BQL CS2)

 

Ba

09/10

- 8h00: Bộ môn Quản lý Tài nguyên và môi trường rà soát chuẩn đầu ra CDIO (B1.103)

- 09h00: Bộ môn TS và Chăn nuôi gặp mặt sinh viên K59 ngành NTTS và Chăn nuôi (A5.202)

 

 

10/10

 - 8h00: Họp bộ môn Quản lý đất đai (Văn phòng Viện)

 

 

Năm

11/10

 - 8h00: Họp bộ môn Khuyến nông (Văn phòng viện)

 - 14h30: Bộ môn Quản lý Tài nguyên và môi trường semina (Người báo cáo: TS. Trần Thị Tuyến) (B1.103)

- 18h00: Họp chi bộ HVSV Viện NN và TN (VP Viện)

 

Sáu

12/10

 

 

 

Bảy

13/10

 - 7h00: Bộ môn KHCT rà soát Chuẩn đầu ra CDIO (VP Viện)

  - 14h00: Bộ môn KHCT rà soát Chuẩn đầu ra CDIO (VP Viện)

 

CN

14/10

 

 

 

Cả tuần