TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 06 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

23/09

 

 

 

Ba

24/09

 

 

 

25/09

 

 

 

Năm

26/09

- 7h30: Họp BCH Đảng bộ bộ phận Viện NN và TN (VP Viện)

- 8h30: Họp giao ban cán bộ chủ chốt Viện NN và TN (VP Viện)

- 10h00: Họp chi bộ cán bộ Viện NN và TN (VP Viện)

 

 

Sáu

27/09

 

14h00: Họp Bộ môn Thủy sản và Chăn nuôi (Trại NTTS Hưng Nguyên)

15h00: BCH Đảng bộ BP Viện NN và TN làm việc với Bộ môn Thủy sản và Chăn nuôi về việc bổ lấy phiếu tín nhiệm trưởng bộ môn (Trại NTTS Hưng Nguyên)

 

Bảy

28/09

 

 

 

CN

29/09

 

 

 

Cả tuần

- 57K NH, 57K NTTS thực tập tại các doanh nghiệp phía Nam