TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 09 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

14/10

 

 

 

Ba

15/10

 

 

 

16/10

 

 

 

Năm

17/10

 

 

 

Sáu

18/10

 

 

 

Bảy

19/10

- 7h30: Đoàn Viện Nông nghiệp và Tài nguyên tổ chức cuộc thi Cặp đôi đầu bếp chào mừng ngày 20/10 (Sân Viện NN và TN)

 

 

CN

20/10

 

 

 

Cả tuần

- 57K NH, 57K NTTS thực tập tại các doanh nghiệp phía Nam