TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 10 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

21/10

- 8h30: Họp giao ban Cán bộ chủ chốt Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (VP Viện)

 

 

Ba

22/10

 

 

 

23/10

 

 

 

Năm

24/10

 

 

 

Sáu

25/10

 

 

 

Bảy

26/10

- 7h30: Lễ khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 27 (2019 – 2021 và Bế giảng, trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019 (Hội trường A)

 

 

CN

27/10

 

 

 

Cả tuần

- 57K NTTS thực tập tại các doanh nghiệp phía Nam