TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 12 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

04/11

-8h30: NCS Nguyễn Tài Toàn bảo lệ luận án tiến sĩ cấp Học viện (Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

 

 

Ba

05/11

 

- Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu biểu hiện thiếu hụt dinh dưỡng trên cây và đề xuất biện pháp kỹ thuật khắc phục nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cam Vinh, Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hữu Hiền (Phòng họp tầng 6 Nhà điều hành)

 

06/11

 

 

 

Năm

07/11

- 8h00: Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 11/2019 (Hội trường tầng 8 Nhà điều hành)

 

 

Sáu

08/11

 

 

 

Bảy

09/11

 

 

 

CN

10/11

 

 

 

Cả tuần

- 57K NTTS thực tập tại các doanh nghiệp phía Nam