TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 13 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

11/11

- 7h55: Bộ môn KHCT dự giờ ThS. Cao Thị Thu Dung môn Khoa học đất (A5.401)

- 8h30: Viện NN và TN họp giao ban cán bộ chủ chốt (VP Viện)

 

- 14h00: Họp bộ môn Khoa học cây trồng (VP Viện)

 

Ba

12/11

 

 

 

13/11

 

 

 

Năm

14/11

 

 

 

Sáu

15/11

 

 

 

Bảy

16/11

 

 

 

CN

17/11

 

 

 

Cả tuần