TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 14 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

18/11

 

 

 

Ba

19/11

7h30: Mít tinh kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019) và trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý (Hội trường A)

 

 

20/11

Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019)

Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019)

 

Năm

21/11

 

 

 

Sáu

22/11

 

 

 

Bảy

23/11

- 7h00: LCĐ, LCH SV tổ chức Running man chào mừng Đại hội ĐB Đoàn viện, và LCH SV nhiệm kỳ 2019 – 2022 (Viện NN và TN)

 

 

CN

24/11

 

 

- 19h30: LCĐ, LCH SV tổ chức Nông nghiệp Tài nguyên Got Talent chào mừng Đại hội ĐB Đoàn viện, và LCH SV nhiệm kỳ 2019 – 2022 (A5.203)

Cả tuần