TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 15 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

25/11

 

 

 

Ba

26/11

 

 

 

27/11

 

- 14h00: Họp bộ môn Thủy sản và chăn nuôi (VP Viện)

 

Năm

28/11

 

- 14h00: Họp chi bộ Cán bộ Viện NN và TN (VP Viện)

 

Sáu

29/11

 

 

 

Bảy

30/11

- 7h00: Đại hội Đại biểu Liên chi hội sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2019 – 2022 (Hội trường CS2)

 

 

CN

01/12

- 7h00: Đại hội Đại biểu Đoàn Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2019 – 2022 (Hội trường CS2)

 

 

Cả tuần