TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 16 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

02/12

 

- 18h00: Họp chi bộ HVSV Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (VP Viện)

 

Ba

03/12

- 9h30: Họp BCH Đảng bộ bộ phận Viện Nông nghiệp và TN (VP Viện)

 

 

04/12

 

 

 

Năm

05/12

- 8h00: Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 12/2019 (Hội trường tầng 8 Nhà điều hành)

 

 

Sáu

06/12

 

 

 

Bảy

07/12

 

 

 

CN

08/12

 

 

 

Cả tuần