TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 18 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

16/12

- 8h30: Họp giao ban cán bộ chủ chốt Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (VP Viện)

 

 

Ba

17/12

 

16h00: Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước: Sản xuất thử nghiệm giống và nuôi thương phẩm nguồn gen cá Măng (Chanos chanos Forsskal, 1775), Chủ nhiệm: ThS. Tạ Thị Bình (Phòng họp tầng 6 Nhà điều hành)

 

18/12

 

 

 

Năm

19/12

 

 

 

Sáu

20/12

 

 

 

Bảy

21/12

 

 

 

CN

22/12

 

 

 

Cả tuần